Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία

MEDALKAN
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε

Μιχαλακοπούλου, 102
115-28 Αθήνα
MEDALKAN

(+30) 210 74 84847

(+30) 210 77 72 009

contact@medalkan.gr

https://www.medalkan.gr

shadow

Φόρμα Επικοινωνίας

    * Aπαραίτητο

    Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την ειδοποίηση απορρήτου.