Η Εταιρεία

Η MEDALKAN είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία που παράγει ιατροτεχνολογικά απολυμαντικά.

Η γκάμα των προϊόντων της MEDALKAN περιλαμβάνει ιατροτεχνολογικά προϊόντα ειδικά για τον καθαρισμό και για την ταυτόχρονη απολύμανση των επιφανειών, των εργαλείων, καθώς και άλλες ειδικές εφαρμογές. Έχουν αναπτυχθεί με ειδικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία από την επιμόλυνση σε οδοντιατρικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία.

Τα προϊόντα μας αναπτύχθηκαν από μία ομάδα Ελλήνων και Γάλλων ειδικών και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, με την χρήση των τελευταίων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις απολυμαντικές ιδιότητές τους και στην αποτελεσματικότητά τους. Είναι φιλικά με τα εργαλεία, τα μηχανήματα και το περιβάλλον

Η MEDALKAN διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001
και ISO 13485, για τον σχεδιασμό και την
παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τα προϊόντα μας φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/EEC για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η εταιρεία - MEDALKAN
shadow
Medalkan ISO, CE