Απολυμαντικά για Νοσοκομεία & Κλινικές

Η ΜEDALKAN είναι η πρώτη ελληνική εταιρία παραγωγής απολυμαντικών για νοσοκομεία και κλινικές

Προσφέρουμε καινοτόμα και τεχνολογικά εξελιγμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης υψηλών προδιαγραφών.

Τα προιόντα μας έχουν μελετηθεί και παραχθεί ειδικά για χρήση σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, όπου οι απαιτήσεις ασφαλείας είναι πολύ υψηλές . Η γκάμα των προϊόντων μας διαθέτει απολυμαντικά επιφανειών, εργαλείων και ενδοσκοπίων. Η επιλογή προϊόντος γίνεται ανάλογα με το απολυμαντικό φάσμα δράσης και τη χρήση που επιθυμούμε.

Απολυμαντικό νοσοκομεία

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις απολυμαντικές ιδιότητές τους και στην αποτελεσματικότητά τους. Είναι προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και προσφέρουν ασφάλεια από κάθε κίνδυνο επιμόλυνσης. Φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/EEC.